DSC_kol1.jpg

Regeländringar

Det arbetas nu med att förnya och förbättre våra drevprovregler, både hare/räv och de särkilda rävproven.

Här hittar ni remissen som nu ligger ute.

Läs igenom, fundera och hör gärna av er till någon i styrelsen via mail eller telefon.

Enklast mailar ni Erik_liljekvist@hotmail.com

Drevprovsregler Remiss